rękaw


rękaw
1. Coś sypie się jak z rękawa «coś występuje obficie, w dużej ilości»: Ale rzeczywistość przeszła jej najśmielsze oczekiwania, zamówienia sypały się jak z rękawa, od osób prywatnych, instytucji. M. Nurowska, Zdrada.
2. Mieć, nosić piach, piasek w rękawach «być leniwym, nie kwapić się do pracy»: Weź się, córko, do roboty. (...) Kto piasek w rękawach nosi, temu żyć ciężko. E. Nowacka, Emilia.
3. Sypać czymś jak z rękawa «wymieniać, wyliczać coś z wielką łatwością, obficie»: Urzędnik wciąż bronił się, powołując się na daty i paragrafy, którymi sypał jak z rękawa. T. Dołęga-Mostowicz, Kariera.
Mieć asa w rękawie zob. as 2.
Płakać, wypłakać się komuś w rękaw zob. płakać 2.
Wyciągnąć asa z rękawa zob. as 3.
Zakasać rękawy zob. zakasać.

Słownik frazeologiczny . 2013.